چگونه پیام خرید و فروش بدهیم ؟

بعد از  ورود به پنل مدیریتی با کلید روی گرینه پیام های خرید و فروش می توانید آگهی درخواست خرید کالا بدهید تا بهترین فروشندگان آگهی شما را ببینند و با شما تماس بگیرند .