چگونه تبلیغاتمان را در partino قرار دهیم ؟

چگونه در partino  تبلیغات انجام دهیم ؟

شما میتوانید بعد از عضویت و ورود به محیط مدیریت سایت خودتان هر نوع اطلاعاتی مثل اطلاعات تماس خودتان ,بنرهای تبلیغاتی,خودروهایی که کار 
می کنید,برندهایی که کار می کنید,محصولاتی که دوست دارید بفروشید یا معرفی کنیدو...... را در آن جا وارد کنید که باعث می شود هم در سایت خودتان دیده بشود وهم کالا های ثبتی شما را partino به تمام مشتریان معرفی می کند.